Plesi

Namen skupine je predvsem ohranjanje kulturne dediščine. Zato njihove postavitve poleg plesa vsebujejo tudi prikaze običajev, ki so kmečko prebivalstvo spremljali skozi celo leto. Delavci so se po težkem delu vedno radi poveselili in zaplesali. In prav tu je skupina našla navdih, da plese poveže z opravili.

Njihov repertoar obsega plese slovenskih pokrajin ter tudi avtentične plese Šentjošta nad Horjulom in okolice s pristno pesmijo in oblačili. In ravno zaradi te raznolikosti programa so njihovi nastopi vedno zanimivi in toplo sprejeti. Doslej so se z njimi predstavili po domovini in tudi zunaj njenih meja.

fs-grof-blagaj-repertoar