Volna je spredena

Na dan sv. Jederti, 17. marca, je v pratiki narisan kolovrat s predivom, po katerem se plazijo miši. To po stari navadi pomeni, da mora biti do tega datuma vse spredeno, drugače bodo miši predivo uničile. Zato so gospodinje vedno hitele zaključiti delo do začetka marca, saj je Sv. Jedrt tudi znanilka pomladanskega dela na prostem.

Dekleta in žene so sicer klekljale in predle predivo skozi celo leto, a največkrat pozimi. Kako prijetno je bilo v hiši, ko se je zmračilo. Predice in klekljarice so bile zbrane danes v eni, drugič v drugi hiši. Ponavadi so sedele pri mizi ob peči, kar je pomenilo prihraniti luč, saj je bila za vse dovolj le ena petrolejka. V kmečkih hišah so tako prijetno brneli kolovrati, zraven katerih so se oblikovale povesti in pele domače pesmi; pa tudi kakšna družabna igra je našla svoje mesto. Pesmi, pravljice in smešnice so kot ljudsko izročilo tako prehajale iz roda v rod.

Ko je bila volna spredena, je bilo na vrsti štrikanje. Fantje in vaški godec so prav dobro vedeli, pri kateri hiši je tisti večer preja ali kleklanje, zato so zmeraj pravočasno prišli v hišo. In že so dekleta pospravljala pletilke ter ostale pripomočke, umaknila stole in začel se je ples.

DOLENJSKI PLESI
Špegu, Potoučka, Dreta, Zibenšrit, Ajnc polka, Abraham