Fira d.o.o., Grosuplje

Družba FIRA d.o.o. je bila ustanovljena v letu 1989 kot eno izmed prvih podjetij, ustanovljenih po liberalnejši podjetniški zakonodaji. S poslovanjem je družba pričela takoj po vpisu v sodni register. V začetku je bilo poslovanje usmerjeno v izvajanje računovodskega servisa za mala podjetja in obrtnike, kar je še sedaj jedro poslovnega programa podjetja.
V letu 1992 je družba pričela prodajati lastno programsko opremo za spremljanje poslovanja podjetja. V letu 1994 se je dejavnost razširila z montažo in servisom osebnih računalnikov, v letu 1997 pa smo pričeli v dejavnost družbe uvajati računalniško komunikacijsko tehnologijo.